「Satsuki」

Ang Mayo ay buwan ng "Satsuki ang katawagan" sa Kalendaryo ng Hapon,kung saan naging tanyag ito sa pag-ani ng palay nung sinaunang panahon. Ang Mayo ay buwan ng pagtatanim ng palay at ang tawag dito ay "Sanae".Mayroong teorya na ang Mayo(tsuki),ay panahon ng pagtatanim ng palay sa kabukiran.At tinawag itong"Sanaetsuki"
At pinaigsi ito sa"Satsuki"na naging katawagan hanggang sa ngayon.
"Satsuki Azalea"o Azalea sa Ingles,na blooms pag Mayo (Satsuki).
Ang Azalea ay inabrevaite o pinaigsi sa "Satsuki".Magiging energetic tayo sa pagmasid sa makukulay na Satsuki na madadaan sa paligid sa mga kulay na pula,puti at kulay rosas sa pagtatapos ng spring at maagang tag-init(summer).

counter