เดือนสะซึกิ(เดือนแห่งการลงต้นกล้า)

ญี่ปุ่นเริ่มใช้ปฏิทิน "วะเระคิ" และตั้งชื่อประจำแต่ละเดือน ตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 7 เป็นต้นมา
ซึ่งสำหรับเดือนพฤษภาคมนั้น มีชื่อเรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า "สะซึกิ" เพราะตั้งแต่อดีตกาลญี่ปุ่นจะทำนาในเดือนพฤษภาคม
จึงเรียกเดือนนี้ว่า "สะนะเอะซึกิ (เดือนแห่งการลงต้นกล้า)" และหลังจากนั้นถูกเรียกสั้นๆว่า "สะซึกิ"
ในภาษาอังกฤษเองจะเรียก"ดอกสะซึกิซึซึจิ " ว่า "Azalea อะซะเลีย" เพราะดอกสะซึกิซึซึจิจะบานในเดือนพฤษภาคมเช่นกัน
จึงมีการย่อคำโดยละคำว่า"ซึซึจิ "และเรียกสั้นๆว่า"สะซึกิ"
เมื่อสิ้นสุดฤดูใบไม้ผลิ เข้าสู่ช่วงหน้าร้อนแรก ดอก"สะซึกิ" ทั้งดอกแดง ขาว ชมพูจะบานเต็มท้องถนน
ให้ความรู้สึกสดชื่นสดใสตลอดช่วงฤดูกาล