ทังโกะโนะเซ็กกุ

ช่วงวันหยุดตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม"ช่วงโกลเด้นวีค" กำลังจะมาถึง
วันที่ 5 พฤษภาคมเรียกว่า "ทังโกะโนะเซ็กกุ" หรืออีกนัยนึงก็คือ "วันเด็ก" ในยุคปัจจุบัน ได้รับการยกย่องมานานแล้วว่าเป็นเทศกาล "
เพื่อขอพรให้เด็กผู้ชายเติบโตอย่างมีสุขภาพดี" โดยควบคู่ไปกับเทศกาลเด็กผู้หญิงในวันที่ 3 มีนาคม "ฮินะมัตสุริ"
ทังโกะโนะเซ็กกุเป็นประเพณีดั้งเดิมที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยยุคนารา (ศตวรรษที่8)เนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูกาลจึงเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการอาบน้ำรวมถึงการดื่มเหล้าที่แช่ใบไอริส ซึ่งกล่าวกันว่าดีต่อสุขภาพและสามารถขับไล่สิ่งชั่วร้ายและภัยพิบัติ
หลังจากนั้นในยุคซามูไรเฟื่องฟูก็เริ่มมีเฉลิมฉลองถึงจิตวิญญาณของ "โชบุ ซึ่งเป็นคำพ้องว่าโชบุ ของต้นไอริส
หลังจากนั้นในช่วงยุคกลางสมัยเอโดะ วัฒนธรรมเฉลิมฉลองการเกิดและการเติบโตของเด็กผู้ชายก็ได้แพร่หลายและสืบทอดมาจนถึงยุคปัจจุบัน
ในช่วงโกลเด้นวีคนี้เพื่อส่งสริมมาตรการป้องกันการติดเชื้ออาจเป็นการดีที่จะได้ผ่อนคลายในอ่างอาบน้ำแช่ใบไอริส