แจ้งเวลาใหม่ของการบริการให้คําปรึกษาวันสต็อปเซ็นเตอร์

ดอกซากุระเริ่มบานสะพรั่งเป็นสัญญานว่าปีใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว
และตามที่เราได้ประกาศไว้ในครั้งที่แล้ว เวลาทำการของเคาน์เตอร์ให้คำปรึกษาได้เริ่มให้บริการเวลาใหม่แล้ว (9: 00-17: 00 น. ให้บริการช่วงเวลาพักกลางวันด้วย )
นับจากปีนี้เราได้เปิดตัวการบริการแปลภาษาทางโทรศัพท์ขึ้น ซึ่งสามารถช่วยให้การบริการแก่ท่านได้สะดวกขึ้นแม้ในวันที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาในภาษาที่ท่านต้องการปรึกษา
หากท่านมีปัญหาใดๆ ในการเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือชีวิตประจำวันเช่นการเข้าเรียน การจ้างงาน การเปิดภาคการศึกษาใหม่ การย้ายถิ่นฐานเป็นต้น
กรุณาใช้บริการได้ทั้งทางโทรศัพท์ อีเมลหรือสามารถรับคำปรึกษาได้ที่เคาน์เตอร์ให้คำปรึกษา
โดยในปีใหม่นี้เจ้าหน้าที่ให้ปรึกษาทั้ง 12 คนใน 11 ภาษาจะพยายามอย่างเต็มที่ในการให้บริการช่วยเหลือทุกท่าน!