[ Sikat na lugar para sa cherry blossoms sa syudad ng Kawasaki ]

[ Sikat na lugar para sa cherry blossoms sa syudad ng Kawasaki ]
Tagsibol na.Mapapansing marami ng sibol ang mga bulaklak. at ang ganap na pamumukadkad ng “Cherry Blossoms” ay tila sa mga huling araw ng Marso hanggang sa umpisa ng Abril sa rehiyon ng Kanto.
Maraming mga parke at berdeng puwang na kaakit-akit sa iba't-ibang lugar sa Kawasaki.
Narito ang 2 lugar kung saan ang Cherry blossoms ay napakaganda.

  1. Nike Teriritorial Water (mga 2 minuto lakad mula sa Shukugawara Station sa Tama-ku/JR Nambu Line)
    Isang makasaysayang irigasyong kanal na itinayo sa panahon ng Edo. Nasa mga 400 puno ng cherry na nakalinyang kabilaan sa napapagitnang munting ilog kalsada na tinatantiyang nasa 2 km.
  2. Asao River (mga 3 minuto lakad mula sa Kakio Station sa Asao-ku/Odakyu Line)
    Mga 250 puno ng cherry na magkabilaan sa pagitan ng tila tunnel na rosas sa tabi ng ilog.

Alinsunod ng nakaraang taon, sa taong ding ito ay isang kaakit-akit na panonood ng cherry blossoms kahit na may kalamidad ng Corona.Kahit walang salo-salong piknikan/inuman sa ilalim ng hanami, tamasahin natin ng isang tahimik na panonood ng cherry blossom