【Ang Hina Matsuri】

Sa ika- 3 ng Marso ay tinatawag na Hina Matsuri at Peach Festival, at ito ay isang kaganapan na kaugaliang sinasagawa mula pa ng ika-8 siglo ng panahong Heian na paghiling sa malusog na pagpapalaki ng mga batang babae.
Sa araw na ito, maaari kang maghanda ng shirosake/o alak na gawa sa kanin at chirashi sushi, may ginayakan na mga manika na bihis sa panahon ng heian . aristocratic costumes na tinatawag na Hina dolls, ginayakan sa bulaklak ng peach, nag-aalok ng hina arari (3 kulay na bilog na chicharon) at hishi mochi( 3-kulay na rectangular na kakanin gawa sa malagkit.)
Ang pagdiriwang naman sa mga batang lalaki ay tinatawag na Tango no Sekku tuwing ika-5 ng Mayo. Tatalakayin natin ito kalaunan.