ฮินะมะสึริ -วันเด็กผู้หญิง

วันที่ 3 มีนาคม หรือเรียกอีกอย่างว่าฮินะมะสึริ (วันเด็กผู้หญิง) ถือเป็นเทศกาลแห่งลูกพีช
ซึ่งเป็นการอธิษฐานเพื่อให้เด็กผู้หญิงได้มีการเจริญเติบโตและสุขภาพที่ดี
โดยงานเทศกาลนี้ได้มีการเฉลิมฉลองตั้งแต่สมัยเฮอันในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 8
ในวันนี้จะมีการดื่มสาเกหวาน(อามะสาเกะ)และรับประทานอาหารเช่นจิระชิซูชิและขนมอย่างฮินะอาระเระและฮิชิโมจิ
นอกจากนี้เรายังสามารถเพลิดเพลินไปกับตุ๊กตาฮินะที่สวมใส่เครื่องแต่งกายของชนชั้นสูงในสมัยเฮอันอีกด้วย
ส่วนเทศกาลเด็กผู้ชายนั้นเรียกว่าทังโกะโนะเซ็กกุจะมีในวันที่ 5 พฤษภาคม โดยเราจะพูดเกี่ยวกับวันนี้ในภายหลัง