Thông báo về việc đào tạo để thiết lập Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ trong trường hợp có thiên tai và tuyển người tham gia

Vào 9:30 Chủ nhật, ngày 29 tháng 11, tại Trung tâm Giao lưu Quốc tế Thành phố Kawasaki, chúng tôi sẽ tổ chức một khóa đào tạo để thiết lập Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ trong trường hợp xảy ra thiên tai. Trung tâm Hỗ trợ đa ngôn ngữ trong trường hợp xảy ra thiên tai sẽ cung cấp thông tin cho người nước ngoài trong trường hợp có thảm họa lớn như động đất hoặc bão. Chúng tôi cũng đang tìm người nước ngoài tham gia khóa đào tạo này. Nếu bạn muốn tham gia, vui lòng liên hệ với Trung tâm (Tel: 044-435-7000). Bạn cũng có thể tham gia cùng với các con và nhận quà lưu niệm!
Tại nơi có nhiều thiên tai như Nhật Bản, từ xưa người ta đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác chuẩn bị, "Có chuẩn bị thì không lo (nếu chuẩn bị thường xuyên thì sẽ không phải lo trong trường hợp khẩn cấp)". Đừng quên rằng bạn đang sống ở một quốc gia có nhiều thiên tai, vì vậy hãy cùng nhau chuẩn bị cho an tâm nhé!