Giới thiệu về Ứng dụng trợ giúp “May ii”

Bạn có biết gì về “May ii” không? Đây là 1 ứng dụng trợ giúp đang được xúc tiến đưa vào sử dụng trong mùa thu năm nay như 1 phần của Chiến dịch KAWASAKI Para Movement.
Khi bạn gặp khó khăn trên phố chẳng hạn như không biết đường đi, không hiểu ngôn ngữ, bạn có thể sử dụng “May ii” để được giúp đỡ. Nếu bạn nhập nội dung cần giúp đỡ vào Ứng dụng “May ii”, tín hiệu SOS sẽ được truyền đến những người ở gần bạn và bạn có thể gặp họ ngay tại chỗ. Tại Thành phố Kawasaki bạn có thể sử dụng ứng dụng này quanh khu vực ga Kawasaki, ga Musashikosugi, ga Musashimizonoguchi, ga Todo và ga Shinyurigaoka. Hiện tại ứng dụng này có hiển thị tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Hàn. Hãy cùng thực hiện hóa 1 Xã hội giúp đỡ lẫn nhau thông qua “May ii” . Để biết thêm chi tiết vui lòng tham khảo trang chủ của Ứng dụng “May ii” (phiên bản tiếng Anh).
https://mayii.jp/en/index.html
Tải xuống từ iPhone, iPad
https://apps.apple.com/jp/app/id1472700087
Tải xuống từ Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.dnp.mayii