Tên gọi 12 tháng theo cách riêng của Nhật

Theo lịch cũ (Âm lịch) của Nhật thì 12 tháng trong năm đều có tên gọi riêng. Chẳng hạn như tháng 10 thì gọi là Kannazuki (神無月THẦN VÔ NGUYỆT), theo nghĩa Hán tự có thể hiểu là “Tháng không có thần linh”, bắt nguồn từ truyền thuyết cho rằng thời điểm này tất cả các vị thần trên khắp Nhật Bản đều tập trung họp mặt thường niên tại ngôi đền có tên là Izumotaisha (出雲大社) thuộc vùng Izumonokuni (出雲国), hiện nay là tỉnh Shimane (島根県). Vì vậy, ngoài vùng Izumo (出雲) ra thì những nơi khác đều vắng bóng các vị thần. Ngược lại, riêng vùng Izumo (出雲) thì lại gọi tên tháng 10 là Kamiarizuki (神在月 THẦN TẠI NGUYỆT), có thể hiểu là “Tháng có thần linh”.