Hội thảo hướng dẫn tìm việc làm dành cho người nước ngoài

Nội dung hội thảo bao gồm các thông tin hữu ích dành cho các bạn người nước ngoài và du học sinh có ý định tìm việc làm tại Nhật.
Chúng tôi mong đợi sự tham gia nhiệt tình của các bạn.
Nội dung hội thảo:
- Kiến thức cơ bản, quy trình tuyển dụng, văn hóa ứng xử liên quan đến hoạt động tìm việc làm
- Tình huống phỏng vấn, hỏi đáp thắc mắc liên quan đến tìm việc làm
Thời gian: Thứ 7, ngày 28 tháng 11 năm 2020 (Miễn phí・Cần đăng ký trước)
Địa điểm: Trung tâm Giao lưu quốc tế Thành phố Kawasaki, Phòng hoạt động nhóm tầng 2
Đối tượng: Sinh viên (đại học, cao đẳng, trường chuyên môn), học sinh Cấp 3 (bao gồm cả người đã tốt nghiệp)
Giảng viên: Cô方 貞華(HO TEIKA)(Viện trưởng Học viện giáo dục Uken)
Học phí: Miễn phí Số lượng: 20 học viên (Ưu tiên người đăng ký sớm)
Hạn đăng ký: 18/11/2020 (Thứ 4)
Hình thức đăng ký: Điện thoại (☎044-435-7000) hoặc Email soudan39@kian.or.jp
Đơn vị tổ chức, liên hệ, đăng ký: Trung tâm Giao lưu quốc tế Thành phố Kawasaki
(Đơn vị quản lý được chỉ định: Tổ chức pháp nhân công ích Hiệp hội Giao lưu quốc tế Thành phố Kawasaki)