Buổi hướng dẫn tuyển sinh vào trường Cấp 3 (Koko) dành cho học sinh có yếu tố nước ngoài

Đây là buổi hướng dẫn và tư vấn tuyển sinh vào các trường Koko công lập trong tỉnh Kanagawa. Chúng tôi có thông dịch viên cho từng ngôn ngữ để hỗ trợ các bạn. Hãy học lên Koko vì một tương lai tươi sáng hơn!

  • Thời gian: 17/10/2020 (Thứ 7) 14:00 – 16:00
  • Địa diểm: Hội trường Trung tâm Giao lưu quốc tế Thành phố Kawasaki
  • Nội dung: Ý nghĩa của việc học lên Cấp 3, chế độ thi tuyển vào trường Koko
  • Đối tượng: Học sinh Cấp 2 (Năm 1 – 3), người đã tốt nghiệp Cấp 2, phụ huynh, người hỗ trợ
  • Đăng ký, liên hệ: Trung tâm Giao lưu quốc tế Thành phố Kawasaki TEL:044-435-7000

* Tham dự tự do, tuy nhiên cần đăng ký trước.
* Ngoài ra có thể tư vấn miễn phí với Chuyên viên luật hành chính.