Buổi hướng dẫn cách ghi hồ sơ đăng ký nhà ở do Thành phố quản lý

Các bạn muốn đăng ký nhà ở do thành phố quản lý nhưng lại không biết cách ghi hồ sơ... Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn trực tiếp ghi hồ sơ rồi cứ thế đem nộp.
(Có kèm thông dịch tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn ⋅ Triều Tiên, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog, tiếng Thái, tiếng Việt, tiếng Indonesia, tiếng Nepal)

  • Thời gian :10:00–12:00 12/09/2020 (Thứ 7)
  • Địa điểm :Trung tâm Giao lưu quốc tế Thành phố Kawasaki
  • Đăng ký : qua điện thoại, email, trực tiếp tại Trung tâm đến 16:00 ngày 09/09/2020
  • Tel: 044-455-8811 E-mail:soudan39@kian.or.jp