เด็กประถมและต่ำกว่าจะได้รับส่วนลดค่าโดยสารรถประจำทางช่วงวันหยุดฤดูร้อน!

ในช่วงวันหยุดฤดูร้อน บริษัทรถประจำทางในเมืองได้จัดให้มีส่วนลดพิเศษสำหรับเด็ก

รถประจำทางเมืองคาวาซากิ:
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมถึง 16สิงหาคม ค่าโดยสาร 50 เยน (100 เยนสำหรับรถประจำทางรอบดึก)
รถประจำทางโตคิว:
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคมถึง 31 สิงหาคม ค่าโดยสาร 50 เยน
รถประจำทางรินโคะ:
ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคมถึง 31 สิงหาคม ค่าโดยสาร 1,000 เยนสำหรับการโดยสารแบบไม่จำกัดเที่ยว
(ตั๋วโดยสารฟรีพาส1,000 เยนจะจำหน่ายจนถึงวันที่ 10 สิงหาคม)

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ของบริษัทรถประจำทางแต่ละแห่ง
ขอให้ทุกท่านสนุกและปลอดภัยในช่วงวันหยุดฤดูร้อนนี้!