Giảm giá vé xe bus cho học sinh tiểu học trong kỳ nghỉ hè!

Cứ vào dịp nghỉ hè các công ty xe bus trong thành phố đều có dịch vụ giảm giá vé dành cho đối tượng là học sinh tiểu học.

Bus thành phố Kawasaki:
01/08 – 16/08, Học sinh tiểu học 50 yên (Bus ban đêm 100 yên)
Bus Tokyu:
18/07 – 31/08, Học sinh tiểu học 50 yên
Bus Rinko:
20/07 ~ 31/08, Học sinh tiểu học 1,000 yên, không giới hạn lượt sử dụng
(Vé tự do 1,000 yên phát hành cho đến ngày 10/08)

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo trên trang web của từng công ty xe bus. Cùng chào đón kỳ nghỉ hè an toàn và vui vẻ nào!