ฤดูฝนของญี่ปุ่น

ในช่วงเวลานี้ถือเป็นช่วงฤดูฝนของญี่ปุ่น
โดยช่วงฤดูฝนจะนับจากนี้ไปประมาณหนึ่งเดือนครึ่งจนถึงเดือนกรกฎาคม
ช่วงเวลานี้ความชื้นและอุณหภูมิจะสูงขึ้นซึ่งอาจทำให้ร่างกายของท่านรู้สึกไม่สบาย
อีกทั้งต้องระวังอาหารเป็นพิษด้วย
คำว่าทจึยุ (ฝน) เขียนด้วยตัวคันจิว่า อุเมะ (บ๊วย)
มีหลายทฤษฎีเกี่ยวกับต้นกำเนิดของคันจิคำนี้
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือผลบ๊วยจะสุกในช่วงฤดูฝนนี้
อุเมะโบชิ(บ๊วยดองเค็ม)เป็นของดองที่มีประสิทธิภาพในการช่วยลดความร้อนและความเหนื่อยล้า
อีกทั้งดูเหมือนว่าจะช่วยในการเก็บรักษาอาหารในกล่องเบนโตะด้วย
ดังนั้นในอดีตคนญี่ปุ่นจึงดองบ๊วยกันเองในครัวเรือน   ซึ่งน่าจะเป็นสิ่งดีสำหรับช่วงฤดูฝนนี้