ประกาศเกี่ยวกับการเปิดเคาน์เตอร์ให้คำปรึกษาอีกครั้ง

จากการประกาศสถาณการณ์ฉุกเฉินเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ผ่านมานั้น
ทำให้เราต้องหยุดการให้บริการให้คำปรึกษาที่เคาน์เตอร์ของศูนย์นานาชาติ
แต่นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป เราจะทำการเปิดบริการให้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติที่ศูนย์ตามปกติอีกครั้ง
หากท่านเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์ ขอความร่วมมือทุกท่านใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือ อีกทั้งโปรดหลีกเลี่ยงการเข้าพบหากท่านมีไข้หรือรู้สึกไม่สบาย
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

เวลาทำการแผนกให้คำปรึกษา: 10: 00น.–12: 00 น. และ 13: 00น.–16: 00 น
ภาษาไทย: ทุกวันจันทร์ และ วันอังคาร
ท่านสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์และอีเมลได้เช่นกัน
สายตรงถึงผู้ให้คำปรึกษา: 044-455-8811
อีเมล: soudan39@kian.or.jp