Đơn xin trợ cấp cố định đặc biệt (100.000 yen)

Đã bắt đầu tiếp nhận Đơn xin trợ cấp cố định đặc biệt (100.000 yên). Nếu bạn có thắc mắc gì về nội dung Đơn xin trợ cấp hoặc nếu đến ngày 12 tháng 6 mà bạn vẫn chưa nhận được Đơn xin trợ cấp, vui lòng liên hệ Tổng đài hỗ trợ về tiền trợ cấp cố định đặc biệt. Tổng đài hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt. Nhân viên nhận điện thoại là người Nhật, nhưng nếu bạn nói 「ベトナムごでおねがいします(Betonamugo de onegaishimasu)」 thì họ sẽ nối máy đến nhân viên phụ trách tư vấn tiếng Việt. Hạn chót nộp đơn là ngày 31 tháng 8 năm 2020.

Tổng đài hỗ trợ về tiền trợ cấp cố định đặc biệt Thành phố Kawasaki
Tel: 0120-756-752
Thời gian hỗ trợ :
ngày thường 08:30 – 17:15