การสมัครเพื่อรับเงินเยียวยาพิเศษจากรัฐบาล (100,000 เยน) ได้เริ่มขึ้นแล้ว

หากท่านต้องการสอบถามเกี่ยวกับการสมัครเพื่อรับเงินเยียวยาพิเศษจากรัฐบาล
หรือกรณีที่ท่านยังไม่ได้รับใบสมัครภายในวันที่ 12 มิถุนายนนี้
กรุณาติดต่อศูนย์บริการคอลเซ็นเตอร์
โดยทางศูนย์ให้บริการเป็นภาษาต่างประเทศได้แก่ภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี โปรตุเกส สเปนและเวียดนาม
เจ้าหน้าที่ต้อนรับจะติดต่อเป็นภาษาญี่ปุ่น แต่ถ้าท่านมีความประสงค์ที่จะติดต่อด้วยภาษาอื่น
โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เจ้าหน้าที่จะโอนสายไปยังเจ้าหน้าที่ในภาษานั้นๆ
การสมัครเพื่อรับเงินเยียวยาพิเศษจะปิดรับสมัครในวันที่ 31 สิงหาคมนี้

เบอร์โทรคอลเซ็นเตอร์เงินเยียวยาพิเศษเมืองคาวาซากิ 0120-756-752
วันธรรมดา 8:30 น. ถึง 17:15 น