Thông báo về việc mở lại hoạt động của Quầy tư vấn

Kể từ ngày 1 tháng 6, hình thức tư vấn trực tiếp tại Quầy tư vấn dành cho người ngoài trong Trung tâm sẽ được mở lại sau khi tạm ngưng trong thời gian Tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Nếu bạn đến Trung tâm vui lòng đeo khẩu trang và rửa tay. Vui lòng không đến Trung tâm nếu bạn có dấu hiệu bị sốt hay cảm thấy không khỏe.

Quầy tư vấn :
10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
Tư vấn tiếng Việt :
Thứ 3, Thứ 6

Chúng tôi tiếp tục nhận tư vấn qua điện thoại và Email.

Số điện thoại tư vấn :
044-455-8811
Email :
soudan39@kian.or.jp