เงินช่วยเหลือพิเศษจากรัฐบาล

เกี่ยวกับเงินช่วยเหลือพิเศษของรัฐบาล(100,000 เยน) ในขณะนี้ แผนกติดต่อของ สำนักงานเขตและโทรศัพท์สายตรงเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือนี้ มีผู้ติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมาก เราจึงขอแนะนำให้ท่านสมัครเพื่อรับผลประโยชน์ดังกล่าวทางไปรษณีย์

คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันการส่งใบสมัครทางจดหมาย

counter