Thông báo từ TRUNG TÂM THÔNG TIN Y TẾ QUỐC TẾ AMDA

Trung tâm AMDA nhận tư vấn về dịch Virus Corona bằng tiếng nước ngoài.
HP : https://www.amdamedicalcenter.com/news

Thời gian: Từ ngày 10/4/2020 (thứ 6) đến 20/5/2020 (thứ 4)
Tel No.1: 03-6233-9266
Từ thứ 2 đến thứ 6 10:00 – 17:00
Thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ ( ngày 29/4 và từ ngày 4/5 đến 6/5) 10:00 – 15:00

Thứ 2: Tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc, tiếng Tagalog
Thứ 3: Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Thái
Thứ 4: Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha
* Tiếng Việt chỉ có ngày 22/4 và 13/5.
Thứ 5: Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc
Thứ 6: Tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha
Thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ: Tiếng Anh

Tel No.2: 090-3359-8324
Từ thứ 2 đến thứ 6 10:00 – 17:00 Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc

counter