การสอบถามและขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการชดเชย เนื่องจากการติดเชื้อ coronavirus ใหม่

ท่านสามารถติดต่อกับหน่วยงานนี้หากท่านต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับการขอค่าชดเชย เนื่องจากการเลิกจ้างหรือการปิดชั่วคราวของบริษัทและอื่นๆ ซึ่งเป็นผลกระทบมาจาก Covid-19

สถานที่ :
สำนักงานแรงงานการจ้างงานสภาพแวดล้อมและความเสมอภาคคานากาว่า     แผนกแนะนำและให้คำปรึกษาแรงงานทั่วไป
(ชั้น 13 โยโกฮาม่าได 2โกโดโจะชะ 5-57 คิตะนะคะโดริ เขตนาคะ เมืองโยโกฮาม่า
โทรศัพท์ :
045-211-7358 (สายตรง)
เวลา :
8:30–17:15 (วันจันทร์ถึงวันศุกร์) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

โฮมเพจการบริการให้คำปรึกษาด้านแรงงานสำนักงานคานากาว่า
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/madoguchi_annai/_20200213_00001.html

counter