[Impormasyon tungkol sa COVID-19]

Ang Blog ay kalimitang inaupdate 2 beses kada-buwan,pero nitong buwan,sa kadahilanang sitwasyon tungkol sa kasalukuyang kumakalat sa buong mundo na bagong sakit na Corona Virus o “COVID-19” ay aming ipapriority ang pag-update tungkol dito.