การให้คำปรึกษาฟรีทางโทรศัพท์ของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับโคโรนาไวรัส

เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคปอดบวมที่เกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัสชนิดใหม่
ทางกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการได้จัดตั้งแผนกให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ขึ้น(คอลเซ็นเตอร์)
โดยหมายเลขโทรศัพท์ใหม่นี้จะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป
○การบริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ หมายเลขโทรศัพท์: 0120-56-5653 (โทรฟรี)
○เวลาทำการ: 9:00 - 21:00 น.
○ หมายเหตุหมายเลขโทรศัพท์เก่า (03-3595-2285) ไม่สามารถให้บริการได้หลังวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป

counter