การปรึกษาฟรีเกี่ยวกับด้านสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติ

ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคมนี้จะมีการจัดให้มีการปรึกษาฟรีเกี่ยวกับด้านสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติ(พร้อมล่าม)
ชาวต่างชาติท่านใดที่ยังไม่ได้ตรวจสุขภาพประจำปีในปีนี้สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพครั้งนี้ได้
ภาษาที่มีการจัดเตรียมล่ามไว้ให้ได้แก่ภาษาตากาล็อก, อังกฤษ, และเวียดนาม โดยท่านไม่จำเป็นต้องจองล่วงหน้า

วันและเวลา:
วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2020 ตั้งแต่เวลา 14:00 น. – 16:30 น. (เวลาลงทะเบียน)
สถานที่:
โบสถ์คาทอลิกซูเอโยชิโจะ (1-13 ซูเอโยชิโจะ เขตนาคะ เมืองโยโกฮาม่า ใช้เวลาเดิน 6 นาทีจากสถานีเคคิวฮิโนเดะมะจิ)
การตรวจสุขภาพนี้ประกอบด้วย การเอกซเรย์ปอดและอวัยวะในช่องอก การวัดความดันโลหิต การตรวจปัสสาวะ การวัดทางกายภาพ การให้คำปรึกษาจากแพทย์

* นอกจากนี้ยังมีการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพำนักในประเทศญี่ปุ่นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
( การเชิญคู่สมรสและบุตร การเปลี่ยนสถานภาพการพำนัก การขอพำนักถาวร การขอเปลี่ยนสัญชาติ ขั้นตอนการสมรสระหว่างประเทศ ฯลฯ) (เวลา 14:00 น. – 16:30 น.)

https://mickanagawa.web.fc2.com/pdf/mm/mm20200301.pdf

counter