สายด่วน เกี่ยวกับCOVID-19 ในคาวาซากิ

เมืองคาวาซากิ จัดให้มีสายด่วนสำหรับผู้ที่มีคำถามทั่วไปเกี่ยวกับโรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
โทรศัพท์: 044-200-0730 เวลาทำการ: วันธรรมดา, 8: 30–17: 15
สำหรับผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19 โปรดโทรศัพท์ติดต่อไปที่ศูนย์สุขภาพของเขตด้านล่าง

  • เขตคาวาซากิ » 044(201)3189
  • เขต ไซไว » 044(556)6715
  • เขตนาคะฮาระ » 044(744)3104
  • เขตทาคะทจึ » 044(861)3341
  • เขตมิยะมาเอะ » 044(856)3217
  • เขตทามะ » 044(935)3217
  • เขต อาซาโอะ » 044(965)5218

โดยทุกเขตข้างต้นเจ้าหน้าที่จะสื่อสารเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

counter