ฮินะมะสึริ -วันเด็กผู้หญิง(วันที่3มีนาคม)

ฮินะมะสึริเป็นเทศกาลเด็กผู้หญิงของญี่ปุ่น ซึ่งตรงกับช่วงฤดูกาลที่ดอกของต้นพีชบานพอดี
โดยเทศกาลนี้เป็นการอธิษฐานเพื่อให้เด็กผู้หญิงมีการเจริญเติบโตและสุขภาพที่ดี
ในช่วงเทศกาลนี้ตุ๊กตาฮินะจะถูกตกแต่งประดับประดาไปด้วยดอกพีช
ส่วนเด็กๆจะได้รับประทานขนมอาราเระและอิชิโมจิ นอกจากนี้ยังมีการดื่มสาเกหวาน(อามะสาเกะ)และรับประทานจิระชิซูชิอีกด้วย
สำหรับเทศกาลเด็กผู้ชายนั้นจะมีขึ้นในวันที่ 5 พฤษภาคม