Sắp đến lễ Tiết Phân - Setsubun

Lễ Tiết Phân - Setsubun là thời điểm chuyển giao giữa các mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Ngày nay, người ta hay lấy một ngày trước ngày Lập Xuân - Risshun làm ngày lễ Tiết Phân - Setsubun. Tiết Phân năm nay là ngày 3 tháng 2.
Trong ngày này, khi màn đêm buông xuống, nhà nhà thường có tập quán rải hoặc ném hạt đậu nành để xua đi những điều xấu. Gần đây, còn có tục lệ gọi là Eho Maki, là không nói chuyện khi ăn, hướng về phía hướng tốt trong năm, vừa ăn vừa cầu nguyện về những điều tốt đẹp.
Hướng tốt của năm nay là “Tây tây nam”.