เทศกาลเซ็ตสึบุน(เทศกาลปาถั่ว) กำลังจะมาถึง

คำว่า “เซ็ตสึบุน”ในอดีตนั้นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ในฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว
แต่ในปัจจุบัน“เซ็ตสึบุน”คือการสิ้นสุดของฤดูหนาวและเริ่มต้นเข้าฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์
ชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าจะมีสิ่งชั่วร้ายปรากฏขึ้นในช่วงเปลี่ยนฤดูกาล
ดังนั้นในวันนี้จึงมีประเพณีการปาถั่วมงคล หรือ มาเมะมากิในภาษาญี่ปุ่น เพื่อขับไล่สิ่งไม่ดีและความโชคร้ายออกไป
นอกจากนี้ในปัจจุบันคนญี่ปุ่นยังนิยมรับประทานโนริมากิที่มีชื่อว่าเอะโฮมากิในวันนี้
อีกทั้งต้องหันไปในทิศที่ดีตามปีนั้นๆด้วย โดยในปีนี้ทิศแห่งโชคที่ใช้ในการรับประทานเอะโฮมากิ เป็นทิศที่อยู่ระหว่างทิศตะวันตกกับทิศตะวันตกเฉียงใต้

counter