สวัสดีปีใหม่

ปีนักษัตรประจำปีเรวะที่2นี้คือปีชวด
ปี12นักษัตรเป็นปีตามปฏิทินจันทรคติของจีนโบราณโดยแบ่งเป็นรอบ คำว่า “นักษัตร” หมายถึงชื่อรอบเวลาซึ่งกำหนด 12 ปี เป็น 1 รอบ
โดยแต่ละปีได้ใช้สัตว์ประเภทต่าง ๆ เป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์ อันได้แก่
ปีชวด(หนู) ปีฉลู(วัว) ปีขาล(เสือ) ปีเถาะ(กระต่าย) ปีมะโรง(มังกร) ปีมะเส็ง(งู) ปีมะเมีย(ม้า) ปีมะแม(แพะ) ปีวอก(ลิง) ปีระกา(ไก่) ปีจอ(หมา) ปีกุน(หมู)
ปีของญี่ปุ่นที่ต่างกับของไทยก็คือ ปีมะแม หรือปีแพะของไทยแต่คนญี่ปุ่นเรียกว่าปีแกะ และปีกุนของญี่ปุ่นไม่ใช่ ปีหมูแต่เป็นปีหมูป่า
ตัวอักษรคันจิที่ใช้แทนปีนักษัตรมีดังต่อไปนี้
(หนู—เนะ) (วัว—อุชิ) (เสือ—โทระ) (กระต่าย—อุ) (มังกร—ทะทจึ) (งู—มิ)
(ม้า—อุมะ) (แกะ—ฮิทจึจิ) (ลิง—ซารุ) (ไก่—โทริ) (หมา—อินุ) (หมูป่า—อิ)