[Malapit na ang Setsubun]

Ang setsubun ang itinatawag sa(magandans) pagbabago ng panahon(kisetsu) tulad ng spring, summer, autumn at winter.
Pero sa ngayon, bago mag spring season(Rishun) ay espesyal setsubun itong tawagin. Sa taong ito ay sa Ika-3 ng Pebrero.
Sa araw na ito ay kaugalian ang maghagis ng beans palabas para ipagtabuyan ang mga masamang espirito sa paligid. Sa karagdagan ay tinatawag din itong “Ehomaki” para baguhin ang direksyon ng kapalaran sa magandang gawi. Sa pagbalot ng norimaki(pagbalot ng goodluck) ayon sa kaugalian dito, at kainin ang luck(suwerte). Nitong taong ito, ang Ekata ay sinasabing nasa Kanluran.

counter