ถ้าเกิดเจ็บป่วยกระทันหันในช่วงวันหยุดสิ้นปีและปีใหม่จะทำอย่างไร

คลินิกฉุกเฉินวันหยุด เป็นคลินิกพิเศษที่ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยซึ่งเกิดเจ็บป่วยขึ้นในช่วงวันหยุด แผนกที่ให้บริการตรวจรักษาคือแผนกอายุรกรรมและกุมารเวช
โดยจะให้บริการใน วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และช่วงวันหยุดปีใหม่ (30 ธันวาคมถึง 4 มกราคม) เวลาทำการช่วงเช้า9:00 น.ถึง 11:30 น. และ ช่วงบ่าย13:00 น. ถึง 16:00 น.
นอกจากนี้ที่คลินิกฉุกเฉินวันหยุดทามะ ยังให้บริการในช่วงเวลากลางคืนทุกวันเช่นกันตั้งแต่เวลา 18:30 น. ถึง 22:30 น. (เฉพาะแผนกอายุรกรรม)
และที่ศูนย์ฉุกเฉินเด็กโฮะคุบุ (อยู่ในคลินิกฉุกเฉินวันหยุดทามะ) ให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 18:30 น. ถึง5:30 น. ในเช้าวันถัดไป (เฉพาะแผนกกุมารเวช)
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักเลขาธิการสมาคมการแพทย์เมืองคาวาซากิ (044-711-3011)
โฮมเพจ (kawai-kyuujitukyuukan@kawasaki.kanagawa.med.or.jp)

counter