Ang buwan ng Disyembre bilang “Shiwasu”

Sumapit na naman ang Disyembre. Ayon sa lumang katawagan ng bansang Hapon ang Disyembre ay tinatawag na “Shiwasu”. May ibat-ibang Teoriya(epekto)ngunit ang isang pinakasikat ay mula sa tumakbo sa paligid upang bigyan ang mga guro, ang Monghe ng mga Master. Takbo paroon at parito ang ginawa at ganun sya kapabla. Ito ay isang talinghaga na ginawang halimbawa, ngunit ang ibig sabihin ay “mag-ingat o Ingatan” ang Kalusugan at salubungin nating malusog ang bagong taon!

counter