[การฝึกอบรม] ข้อมูลแผ่นดินไหว 1

8 ธันวาคม 9:40 เกิดแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่ 7 ในเมืองคาวาซากิ
สถานที่อพยบลี้ภัยต่อไปนี้อยู่ระหว่างการเตรียมที่จะเปิดไว้

  • เขตคาวาซากิ: ทุกที่
  • เขตไซไว: ทุกที่ยกเว้นโรงเรียนประถม Kawaramachi ในอดีต
  • เขตนาคะฮานะ: ทุกที่
  • เขตทาคะทจึ: ทุกที่
  • เขตมียะมาเอะ: ทุกที่
  • เขตทามะ: ทุกที่
  • เขตอาซาโอะ: ทุกที่
counter