ศูนย์ช่วยเหลือภัยพิบัติหลากหลายภาษาจัดการฝึกอบรมเมื่อเกิดภัยพิบัติ

ศูนย์หลากช่วยเหลือภัยพิบัติหลายภาษา เป็นศูนย์สำหรับให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ชาวต่างชาติเมื่อเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่เช่นแผ่นดินไหว เป็นต้น
โดยทางศูนย์ช่วยเหลือจะจัดให้มีการฝึกอบรมขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคมตั้งแต่เวลา 9.30 น. ณ ศูนย์นานาชาติเมืองคาวาซากิ
หากท่านเป็นชาวต่างชาติที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว โปรดแจ้งความจำนงที่ศูนย์นานาชาติ
อีกทั้งท่านสามารถพาบุตรหลานมาร่วมเข้าฝึกอบรมในครั้งนี้ได้เช่นกัน