Magsasagawa ng disaster drill sa center bilang suporta sa iba-ibang wika.

Mayroong suportang multi-lengguahe sa center na nagbibigay ng impormasyon sa mga dayuhan kapag nagkaroon ng mga pangunahing kalamidad tulad ng lindol.
Ang pagsasanay ay gaganapin sa ika-8 ng Disyembre sa Kawasaki International Center. Kung ikaw ay dayuhan at makakadalo sa gagawing pagsasanay na ito, tumawag lamang sa center. Maaari ding isama ang inyong anak.