Vì vậy lệnh sơ tán (khẩn cấp) và khuyến nghị sơ tán đã được gỡ bỏ

Năm 2019 tháng 10 ngày 13
Cơn bão số 19 đã đi qua, khả năng xảy ra các thảm họa đã giảm, vì vậy lệnh sơ tán (khẩn cấp) và khuyến nghị sơ tán đã được gỡ bỏ lúc 6:00.