Lệnh sơ tán [ Cảnh báo cấp độ 4 ] đã được ban hành cho [khu vực ngập lụt]

Năm 2019 tháng 10 ngày 12 vào lúc 17:15,
Lệnh sơ tán [ Cảnh báo cấp độ 4 ] đã được ban hành cho [ khu vực ngập lụt ] là các khu vực sau: Kawasaki-ku, Saiwai-ku, Nakahara-ku, Takatsu-ku và Tama-ku.

  • Tiếng còi phát thanh sẽ phát ra xung quanh khu vực cần sơ tán.
  • Lý do sơ tán: Để bảo vệ tính mạng người dân trong khu vực ngập lụt do lũ sông Tama gây ra
  • Những việc nên làm và những chú ý cho người dân: Mực nước sông Tama đã tăng lên, làm tăng nguy cơ lũ lụt. Hãy sơ tán đến nơi an toàn. Nếu di chuyển ra ngoài nguy hiểm, hãy sơ tán lên tầng cao hơn trong cùng tòa nhà.