Ang Orihinal na pangapan ng Buwan sa Hapon.

Sa Japan ay may sariling pangalan ng buwan mula Enero hanggang Disyembre.Halimbawa, nitong buwan ng Oktubre ay “Kannatzuki” kung tawagin.Ito ay dahil ang Diyos ng buong Japan ay nagtitipon sa Izumo taisha Shrine sa Shimane Prefecture para pag-usapan o pagkasunduan ang gagawin sa loob ng isang taon.
Bukod sa araw ng Izumo, ay sinasabing sa araw ng Izumo lang nawawala ang mga Diyos.Pero sa Izumo- taisha nman ay baliktad, matatawag na sa buwan lang na ito may Diyos (Kami ari-tsuki).

counter