Ang Tokyo Olympic at Paralympic ay gaganapin sa Tokyo sa isang taon!

Sa wakas ay gaganapin na sa isang taon ang Tokyo Olympic at Paralympic.
Ang olympic ay 17 na araw mula Hulyo 24 – Agosto 9.
At ang paralympic naman ay 12 na araw, mula Agosto 25 – Septembre 6.
Ang Kawasaki ang susuporta sa preparasyon ng British Team. Planong dito sila tutuloy sa Kawasaki. Kaya naman excited lahat. Abangan po natin at bibihira ang ganitong pagkakataon!