Magsisimula na ang Panahon ng Reiwa

Ang pangalan ng susunod na Imperial Era ay inanunsyo na.
Ito ay Reiwa Era na mag-uumpisa sa ika-I ng Mayo.
Kahit sa pagpapalit ng bagong era pinapaalam namin na patuloy kaming maglilingkod sa inyo sa pagbibigay ng mga impormasyon at mensahe na kapaki-pakinabang sa magbabasa ng blog.
Ilalathala tuwing ika-2 at ika-4 ng Linggo ng buwan.

Sa buwang ito ipinakikilala namin ang mga bagong miyembro ng konsultasyon, Ms. Ichikawa para sa Espanyol at si Ms.Tomoda para sa Portugis.
Patuloy kaming susuporta sa mga Dayuhang mamamayan sa aming makakaya.