2019年4月アーカイブ

Se precisar ir até a prefeitura pedir informação e ter dificuldade de comunicar, temos serviço de arranjar interprete voluntário. Podemos arranjar em Inglês, Chinês, Coreano, Tagálogo, Espanhol e Português (6 idiomas).
Taxa é gratuita mas temos regras de arranjamento, por isso, venha perguntar em qualquer momento.

구청의 창구에서 문의가 있을 때 자원봉사 통역 파견 서비스가 있습니다.
언어는 영어, 중국어, 한국, 조선어, 타갈로그어, 스페인어, 포르투갈어 6종류가 있습니다.
비용은 무료이지만 파견 조건이 있으므로 자세한 내용은 협회에 문의해주십시요.

May mga serbisyo ng interpretasyon para sa mga dayuhang residente sa mga tanggapan ng munisipyo (Ward Offices) ng Kawasaki. Ang mga volunteer interpreter ay ipapadala sa tanggapan ng ward ayon sa iyong kahilingan. Ito ay libre ngunit mayroong ilang kondisyon na gusto namin na malaman ninyo. Kaya huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin bago humiling ng volunteer interpreter. May anim na wika na maaaring gamitin Ingles, Chinese, Korean, Tagalog, Espanyol at Portugis.

Los servicios de interpretación para residentes extranjeros están disponibles en las oficinas de los barrios en Kawasaki. Los intérpretes voluntarios se enviarán a la oficina del barrio de acuerdo con su solicitud. Es un servicio gratuito, pero existen algunas condiciones que nos gustaría que tenga en cuenta. Entonces, no dude en contactarnos antes de solicitar un intérprete voluntario. Son disponibles en seis idiomas: español, inglés, chino, coreano, tagalo y portugués.

如果您有想了解的事情,在区政府的窗口,有派遣志愿者翻译员的服务。
有英语,中国语,韩国语 ⋅ 朝鲜语,菲律宾语,西班牙语,葡萄牙语的6种语言。
虽然不需要任何费用,但是关于派遣是有一定的条件的。请联系协会了解详情。

Interpretation services for foreign residents are available at ward offices in Kawasaki. Volunteer interpreters will be dispatched to the ward office upon your request, It is free service but there are some conditions we would like you to be aware of. So, please feel free to contact us before requesting a volunteer interpreter. Available in six kinds of languages. In English, Chinese, Korean, Tagalog, Spanish and Portuguese.

区役所窓口で きたいたいことがあれば、 ボランティアの通訳を 派遣する サービスがあります。
言語は 英語中国語韓国朝鮮語、タガログ、スペイン、ポルトガルの6種類です。
はかかりませんが 派遣する 条件がありますので しいことは 協会に いてください。

Ang pangalan ng susunod na Imperial Era ay inanunsyo na.
Ito ay Reiwa Era na mag-uumpisa sa ika-I ng Mayo.
Kahit sa pagpapalit ng bagong era pinapaalam namin na patuloy kaming maglilingkod sa inyo sa pagbibigay ng mga impormasyon at mensahe na kapaki-pakinabang sa magbabasa ng blog.
Ilalathala tuwing ika-2 at ika-4 ng Linggo ng buwan.

Sa buwang ito ipinakikilala namin ang mga bagong miyembro ng konsultasyon, Ms. Ichikawa para sa Espanyol at si Ms.Tomoda para sa Portugis.
Patuloy kaming susuporta sa mga Dayuhang mamamayan sa aming makakaya.

新年度,我们继续在每月的第2周和第4周发送原始信息和消息。
另外,我们要介绍一部分有变更的协会顾问。
西班牙语:市川咨询员
葡萄牙语:友田咨询员
我们一定会尽力帮助每个人的,请大家多多关照。

현재는 평성입니다. 5월1일부터 령화「令和(れいわ)-레이와」로 변경됩니다.
이제부터 매월 2회 블로그를 갱신합니다.

【새로운 상담원이 왔습니다】
스페인어:이치가와 상담원
포르투갈어:토모다 상담원

여러분에게 도움이 되도록 열심히 노력하겠습니다. 많은 도움 부탁드립니다.

Recientemente, se anunció en el periódico el nombre de la era japonesa va a cambiar de HEISEI para REYWA. Sin embargo, nuestra institución seguirá emitiendo nuevas informaciones en la 2ª y 4ª semana del mes.
Hoy, vamos a informar que hubo un pequeño cambio de nuestros asistentes de consultoría, con eso vamos a presentar estas nuevas asistentes.
Asistente de español: Ichikawa, y Asistente portuguesa: Tomoda.
¡Nos vamos a esforzar para apoyar a todos al máximo posible!

The name of the nation’s next Imperial era was announced and the Reiwa Era will begin on May 1. In the new era also, we would like to issue the information and messages which are useful for all of you who read this blog. We plan to do so on the 2nd and 4th week of the month.
This month we have welcomed the two-consultation staffs as new members. Ms. Ichikawa will work as a Spanish counselor and Ms. Tomoda for Portuguese. We would like to keep supporting the foreign residents as much as possible the new year.

は 「平成」 です
51から 「令和」に なります

これからも 毎月 2 おらせを します

しい 相談員が きました】

  • スペイン市川さん
  • ポルトガル友田さん

からないこと ったことがあったら 相談に て ください

Recentemente, foi anunciado no jornal o nome da era japonês vai mudar de HEISEI para REIWA. Mesmo assim,a nossa instituição vai continuar emitindo novas informações na 2a e 4a semana do mês. Hoje, vamos informar que houve uma pequena mudança de nossas atendentes de consultoria, com isso vamos apresentar estas novas atendentes.
Atendente de Espanhol: Ichikawa e Atendente de Português: Tomoda.
Nós vamos esforçar para apoiar todos ao máximo possivel!