Ang bayad sa Pagsasalin ay Magbabago!

Mula Abril 1, ang mga pampublikong institusyon ng tanggapan ng lungsod tulad ng munisipyo, ward office, paaralan, imigrasyon, at embahada ay mababago o binago na ang bayad sa pagsasalin(patranslate) ng dokumento sa pampublikong institusyon. Ang bayad kada selyadong kaso(Stamped-case) ay 1,000 yen sa pagsasalin, 400 kada letra ay 3,000 yen sa 1 papel na sukat A4 (bukod pa ang buwis/Shoheizei)
Ang angkop na araw ay dalawang linggo(2 weeks), ngunit kung maraming mga papeles, maaaring tumagal ng kaunti. Kung sakaling marami ang ipapasalin ay mangyaring ikunsulta na muna.