Ang Pangalan ng bagong Era sa Japan!

Manigong Bagong Taon sa ating lahat!
Nitong taon, buwan ng Mayo, ay magbabago ang era(pangalan ng emperor) mula “Heisei”.
Nag-umpisa ang pagpapangalan sa Era, mula pa ng 7 siglo ang nakakaraan. At napakahabang panahon na ang paggamit ng pangalan ng era o panahon ng emperor ang gamit sa Taon imbis na dekada.
Ang Heisei era ay matatapos na at mag-uumpisa ang bagong era. Ano kaya ang pangalan ng bagong era? Ano sa palagay nyo?