Ang buwan ng Disyembre bilang “Shiwasu”

Sumapit na naman ang Disyembre. Ang Disyembre ayon sa lumang katawagan ng bansang Hapon ay tinatawag na “Shiwasu”. May ibat-ibang Teoriya(epekto)ngunit ang isang pinakasikat ay mula sa tumakbo sa paligid upang bigyan ang mga guro, ang mga Monghe ng mga Master. Takbo paroon at parito ang ginawa at ganun kaabala. Ito ay isang talinghaga na itinulad,ngunit ang nais na ipahiwatig ay mag-ingat/ingatan ang Kalusugan at salubungin natin ang bagong taon!