Kawasaki International Association

Home / Filipino top

Makipag-ugnay sa Amin


International Center Japanese Courses

Halina’t mag-aral ng masaya at kapaki-pakinabang na Wikang Hapon

Paalala:
Bayaran ang nakatalagang matrikula sa umpisa ng semestre
Ang pang-matrikula ng ibinayad ay hindi na ma re-refund. Samantala, walang bayad ang membership fee

Mag-patala sa:
Asosasyong Pandaigdigan ng Kawasaki (Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki)
Tel: 044-435-7000
Fax: 044-435-7010
Email address: kiankawasaki@kian.or.jp
Paraan ng pagpunta sa Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki

Pang-umagang Kurso
(Martes at Biyernes 9:50 — 11:50)
1st Semestre Abril 9, 2024 (Martes) – Hunyo 25, 2024 (Martes) ¥12,100 (22 liksiyon)
2nd Semestre Septyembre 17, 2024 (Martes) – Nobyembre 29, 2024 (Biyernes) ¥12,100 (22 liksiyon)
3rd Semestre Enero 7, 2025 (Martes) – Marso 7, 2025 (Biyernes) ¥9,350 (17 liksiyon)

May pa-alagaan ng bata (Libre: mula 1 taong gulang pataas.).


Pang-gabing Kurso
(Miyerkoles 18:30 — 20:30)
1st Semestre Abril 10, 2024 – Hulyo 3, 2024 ¥6,600 (12 liksiyon)
2nd Semestre Septyembre 4, 2024 – Disyembre 11, 2024 ¥8,250 (15 liksiyon)
3rd Semestre Enero 8, 2025 – Marso 5, 2025 ¥4,950 (9 liksiyon)

Walang paalagaan ng bata.

Iskedyul ng klase sa buong taon ng 2024

1. Kursong pang-umaga (Martes at Biyernes) 9:50 – 11:50

* May libreng pa-alagaan ng bata para sa pang-umagang kurso (1 taong gulang pataas.)

1st Semestre
Abril 2024 Mayo Hunyo Hulyo Agosto
Mar Bey Mar Bey Mar Bey bakasyon
- - - - - -
9 12 7 10 4 7
16 19 14 17 11 14
23 26 21 24 18 21
30 - 28 31 25 -
¥12,100 (22 liksiyon)
2nd Semestre
Set 2024 Okt Nob Dis
Mar Bey Mar Bey Mar Bey Bakasyon
- - 1 4 - 1
- - 8 11 5 8
17 20 15 18 12 15
24 27 22 25 19 22
- - 29 - 26 29
¥12,100 (22 liksiyon)
3rd Semestre
Enero 2025 Pebrero Marso
Mar Bey Mar Bey Mar Bey
- - - - 4 7
7 10 4 7 - -
14 17 - 14 - -
21 24 18 21 - -
28 31 25 28 - -
¥9,350 (17 liksiyon)

2. Kursong pang-gabi (Miyerkoles) 18:30 – 20:30

1st Semestre
Abril 2024 Mayo Hunyo Hulyo Agosto
- - 5 3 Bakasyon
10 8 12 -
17 15 19 -
24 22 26 -
- 29 - -
¥6,600 (12 liksiyon)
2nd Semestre
Set 2024 Okt Nob Dis
4 2 6 4
11 9 13 11
18 16 20 -
25 23 27 -
- 30 - -
¥8,250 (15 liksiyon)
3rd Semestre
Enero 2025 Pebrero Marso
- 5 5
8 12 -
15 19 -
22 26 -
29 - -
¥4,950 (9 liksiyon)


Copyright (c) Kwasaki International Association. All rights reserved. 268001