Kawasaki International Association

Home / Filipino top

Makipag-ugnay sa Amin


Paraan ng pagpunta sa Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki

map

Kapag Naglakad

Mula sa Istasyon ng Motosumiyoshi (Tokyu Toyoko Line, Tokyu Meguro Line)

(May mga 10~12 minutos ang paglalakad mula sa istasyon)

By Train

Pangunahing Daan papuntang Motosumiyoshi


Kapag nakasasakyan

Mula sa Tsunashima Kaido


Mula sa Tomei Interchange (Tomei Expressway)Copyright (c) Kwasaki International Association. All rights reserved. 271070