Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Kawasaki

Trang chủ (Tiếng nhật) / Trang chủ

Liên hệ chúng tôi


Tư vấn miễn phí với Chuyên viên Luật Hành Chính

Chuyên viên Luật Hành Chính của chúng tôi nhận tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan đến Visa, Tư cách lưu trú của người nước ngoài (xin Visa, gia hạn thời gian lưu trú, thay đổi tư cách lưu trú, Giấy chứng nhận cấp tư cách lưu trú, thường trú, vĩnh trú, xin tư cách lưu trú đặc biệt, nhập quốc tịch,…), kết hôn/ly hôn quốc tế, quốc tịch của con, thành lập công ty, thành lập chi nhánh tại Nhật, tuyển dụng người nước ngoài,… Vui lòng thoải mái liên hệ với chúng tôi.

Về nguyên tắc chúng tôi tư vấn bằng tiếng Nhật, vì vậy nếu bạn cần người thông dịch vui lòng đi cùng với một người biết tiếng Nhật. Trường hợp bạn muốn yêu cầu thông dịch viên, vui lòng liên hệ trước với Hiệp hội Giao lưu quốc tế Thành phố Kawasaki (Tính phí), Tel: 044-435-7000.

Địa điểm:
Phòng hội nghị tầng 2, Trung tâm Giao lưu quốc tế Thành phố Kawasaki
Thời gian:
Chủ nhật thứ ba mỗi tháng (14:00 – 16:00)

Hướng dẫn đường đi đến Trung tâm Giao lưu quốc tế

Lịch tư vấn năm 2024

Ngày 21 tháng 1 năm 2024
14:00 – 16:00
Ngày 18 tháng 2 năm 2024
14:00 – 16:00
Ngày 17 tháng 3 năm 2024
14:00 – 16:00
Ngày 21 tháng 4 năm 2024
14:00 – 16:00
Ngày 19 tháng 5 năm 2024
14:00 – 16:00
Ngày 16 tháng 6 năm 2024
14:00 – 16:00
Ngày 21 tháng 7 năm 2024
14:00 – 16:00
Ngày 18 tháng 8 năm 2024
14:00 – 16:00
Ngày 15 tháng 9 năm 2024
14:00 – 16:00
Ngày 20 tháng 10 năm 2024
14:00 – 16:00
Ngày 17 tháng 11 năm 2024
10:00 – 16:30
Ngày 15 tháng 12 năm 2024
14:00 – 16:00

Chi tiết xin liên hệ

Chuyên viên Luật Hành Chính (Gyoseishoshi)
Watanabe (044-750-0764)


Copyright (c) Kawasaki International Association. All rights reserved. 272210