Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Kawasaki

Trang chủ (Tiếng nhật) / Trang chủ

Liên hệ chúng tôi


Bản đồ truy cập

Ra khỏi cửa soát vé ga Motosumiyoshi- tuyến Toyoko, tuyến Meguro thuộc Tokyu Dentetsu, rồi xuống thang cuốn bên tay trái (cửa Tây), đi theo hướng bên trái và tiếp tục đi thẳng vào khu phố thương mại đường Motosumi-Bremen. Đi khoảng 8 phút, bạn sẽ thấy bên tay phải có cửa hàng tiệm bán cá và cột chỉ đường, hãy rẽ trái tại đây.

Đi đến cuối đường sẽ có bảng hiệu của Trung tâm được ghi bằng tiếng nước ngoài và đường dành cho người đi bộ vào hướng xéo bên trái. Tiếp tục đi thẳng dọc theo đường đi bộ, bạn sẽ thấy cổng chíng của trung tâm nằm bên tay phải.Copyright (c) Kawasaki International Association. All rights reserved. 268486